Blog

TVA la incasare- conditii de aplicabilitate, exceptii, reglementari

2013 vine cu noile norme ale sistemului TVA la incasare, valabile de la 1 ianuarie

Despre normele noului sistem de TVA s-a discutat si s-a scris mult in ultimele luni. Va reamintim, insa, principalele conditii de aplicare, situatiile exceptate.

Conditii obligatorii de aplicare:

Potrivit art. 153 din Codul Fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, cu sediul activitatii in Romania si cifra de afaceri mai mica decat 2 250 000 lei sunt eligibile pentru plata TVA la incasare.
Cifra de afaceri se calculeaza din valoarea totala a livrarilor de bunuri si prestari de servicii taxabile si operatiunile pentru care locul livrarii/prestarii se considera a fi in strainatate potrivit art. 132 si 133 din Codul Fiscal.

Situatii exceptate de la plicarea noilor norme TVA la incasare:

1. persoanele incluse intr-un grup fiscal unic- art. 127 alin. (8) din Codul Fiscal.
2. Operatiunile pentru care locul livrarii sau prestarii nu este in Romania.
3. persoanele nestabilite in Romania, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA.
4. persoanele impozabile cu sediul activitatii in afara Romaniei, dar stabilite in Romania prin sediu fix.
5. Livrari/prestari de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata TVA
6. livrari/prestari scutite de TVA.
7. livrari/prestari cu incasare in numerar

Taxa aferenta contravalorii neincasate poate interveni:

a) in termen de 90 de zile de la data emiterii facturii;
b) in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul limita prevazut de lege pentru emiterea facturii.

Baza legala: OG nr 15/20120

Add a Comment