Blog

Calendarul Fiscal pentru ianuarie 2013

Principalele termene pentru depunerea obligatiilor fiscale sunt: 09 ianuarie 2013, 10 ianuarie 2013, 15 ianuarie 2013, 25 ianuarie 2013, 31 ianuarie 2013.

a) Pana pe 09 ianuarie 2013, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, utilizand trimestrul calendaristic drept perioada fiscala si care au efectuat achizitii intracomunicatre taxabile in Romania, trebuie sa depuna Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale- Formularul 092

b) 10 ianuarie 2013 este termenul limita pentru depunerea urmatoarelor formulare:

Formular 010: Declaratia de inregistrare fiscala/ Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.
Formular 020: Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane
Formular 070: Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
Formular 096: Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal

c) Formularul 220Declaratie privind venitul estimat/norma de venit- trebuie depus pana in data de 15 ianuarie de catre persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal.

d) 25 ianuarie 2013 termenul pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii fiscale:

Formularul 100– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2012;
Formularul 112– Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligatiile aferente lunii decembrie;
Formularul 300– Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie/trimestrului IV/2012;
Formularul 301– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata- depus de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA;
Formular 225: Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

Formumular 094– Declaratia privind  cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent. Formularul trebuie depus de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro.

Formular 097– Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la incasare. Formularul trebuie depus de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in perioada 01 octombrie 2012-31 decembrie 2012 si care au cifra de afaceri in aceasta perioada sub nivelul de 2.250.000 lei, obligati sa aplice noile norme ale sistemului TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din 2013.

Formular 394– Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national- declararea operatiunilor intreprinse in luna decembrie, trimestrul IV, de catre platitorii de TVA cu perioada lunara, trimestriala, semestriala

e) 31 ianuarie 2013 reprezinta data pana la care trebuie depuse Formularul 010 si Formularul 220.

Sursa: DGFP Valcea0

Add a Comment