Blog

ANAF modifica anumite formulare pentru declaratii informative

In Monitorul Oficial, Partea I,nr. 56/24.01.2013 a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF pentru modificarea OPANAF nr. 1081/2011 privind aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative.

Formularele 392A si 392B au fost modificate si pentru 2012 de depun astfel:

1. 392ADeclaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii trebuie completata de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, tinand cont de modificarile si completarile ulterioare. Cifra de afaceri a contribuabililor care depun aceasa declaratie, realizata efectiv la finalul anului calendaristic este inferioara nivelului de 220.000 lei (plafon vechi 119.000 lei).

2. 392B”Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul…” trebuie completata de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri realizata la finalul anului calendaristic precedent, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane este inferioara sumei de 220.000 lei (plafon vechi 119.000 lei).

Cum si unde se depun declaratiile 392A si 392B?

Cele doua formulare se depun in format electronic, pana in data de 25 februarie 2013, la registratura organului fiscal competent sau prin posta, prin scrisoare recomandata.

In cazul depunerii in format electronic, declaratia va fi insotita de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat, stampilat conform legii.

Formularul se completeaza in doua exemplare astfel:

– unul depus la unitatea fiscala impreuna cu suportul electronic;
– unul pastrat de catre persoana impozabila.

Formatul electronic al celor doua formulare poate fi obtinut prin folosirea programului de asistenta, pus la dispozitie gratuit de catre unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe website-ul ANAF, categoria Asistenta contribuabili/Formulare si programe utile/Programe utile/Declaratii fiscale.

Sura: DGFP Valcea
0

Add a Comment