Blog

Impozitul pe profit. Principalele modificari aduse prin Codul Fiscal

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicata OG nr.8/2013 prin care au fost aduse o serie de completari.

Modificarile ce privesc impozitul pe profit sunt aplicabile de la 01 februarie 2013.

Mai jos mentionam principalele schimbari:

1. Introducerea obligativitatii pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala veniturile impozabile realizate din orice sursa pe parcursul unui an fiscal, precum si cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor.

2. Deducerea suplimentara la calculul impozitului pe profit a chelutielilor eligibile pentru activitati din domeniul cercetarii-dezvoltarii se acorda de la 01 februarie 2013 in proportie de 50%.

Stimulentele fiscale sunt acordate pentru activitati de cercetare-dezvoltare care duc la obtinerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabili. Activitatile de cercetare-dezvoltare care pot primi deducerea suplimentara trebuie sa fie din categoria activitatilor de cercetare aplicativa/dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea industriala sau comerciala derulata de catre contribuabili.

3. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile reprezentand modificarea valorii juste a activelor biologice, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justade către contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor active biologice.

4. Potrivit reglementarilor contabile, activele biologice reprezinta animalele vii: oi, vaci cu lapte, porci etc. si plantele: arbusti, vita de vie, pomi fructiferi etc.

5. De la calculul impozitului pe profit nu pot fi deduse:

– chelutielile din evaluarea activelor biologice in cazul in care in urma efectuarii unei evaluari utilizand modelul bazat pe valoarea justa se inregistreaza o descrestere a valorii activelor.
– cheltuielile cu dobanzile stabilite in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare, in cazul in care mijloacele fixe/stocurile sunt achizitionate in baza unor contracte de plata amanata;
– chelutielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind fapte de coruptie.

6. Mijloace fixe ce pot fi amortizate sunt considerate si:

– – investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte asociere in participatiune;
– activele biologice, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.

7. Imobilizarile necorporale, cu durata de viata utila nedeterminata, nu reprezinta active amortizabile din punct de vedere fiscal.

8. Referitor la mijloacele de transport, persoanele care au cel mult 9 scaune de pasageri, inclusiv scaunul soferului, categoria M1, pot deduce cheltuielile cu amortizarea in limita a 1500 ron/luna.Prevederile se aplica inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, achizitionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite in baza valorii fiscale ramase neamortizate la aceasta data.

9. Deducerea impozitelor platite catre un stat strain intr-un an fiscal se acorda doar din impozitul pe profit calculat pentru anul in care impozitul a fost platit catre respectivul stat.

Sursa info: www.finantevalcea.ro

Photo: FreeDigitalPhotos.net
0

Add a Comment