Blog

Impozitul pe profit. Cand se declara si se plateste?

termen limita pentru plata si declarare 25 martie 2013Pana luni, 25 martie 2013, contribuabilii trebuie sa declare pe langa organele fiscale si sa plateasca impozitul pe profit corespunzator anului 2012. Definitivarea si plata impozitului pe profit pe anul precedent se face prin Formulaul 101.

Exista si contribuabili care potrivit art.15 din Codul Fiscal trebuie nu au obligatia platii impozitului pe profit.

Contribuabili care nu trebuie sa declare si sa plateasca impozit pe profit:

1. Microintreprinderile

Regimul fiscal caruia sunt supuse microintreprinderile presupune plata impozitului de 3% pe veniturile realizate.

2. Institutii ale statului precum:

 • Trezoreria;
 • Institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Banca Nationala a Romaniei;

3. Fondurile de garantare si compensare sunt, de asemenea, scutite de plata impozitului pe profit:

 • Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
 • Fondul de compensare a investitorilor;
 • Fondul de garantare a pensiilor private

4. Fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat.
Normele de aplicare a Codului fiscal stabilesc ca fundatia constituita ca urmare a unui legat, in conformitate cu OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

5. Institutille de invatamant particular acreditate sau autorizate.

6. Cultele religioase nu platesc impozit pe profit pentru veniturile obtinute din:

 • producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult;
 • venituri obtinute din chirii;
 • alte venituri obtinute din activitati economice;
 • venituri din despagubiri in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.

7. Asociatiile de proprietari sau locatari

8. Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si cele patronale sunt scutite de plata impozitului pe profit pentru venituri obtinute din:

 • cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
 • contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
 • taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
 • veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
 • donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
 • dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
 • veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
 • resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
 • veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
 • veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
 • veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.
 • sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
 • veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica;
 • sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III (impozit pe venit).

Sursa: www.avocatnet.ro
0

Add a Comment