Blog

Vineri 15 martie termenul limita pentru depunerea Declaratiei 204

Pana vineri, 15 martie inclusiv, contribuabilii au obligatia depunerii Formularului 204Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale pentru anul 2012.

Obligatia este reglementata prin art. 86 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si OPANAF nr. 1.913/2012.

Potrivit acestor prevederi, regulile privind asocierile fara personalitate jurdica sunt:

In cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, asociatii au obligatia incheierii unor contracte de asociere in forma scrisa, la inceputul activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:

a) partile contractante.
b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;
c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;
d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;
e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;
f) conditiile de incetare a asocierii.

Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor, in cazul in care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

In cazul in care intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul IV inclusiv, partile au obligatia dovedirii faptului ca participa la realizarea de venituri cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate.

Norme metodologice

Alin (4) stabileste ca asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati.

(5) Venitul/pierderea anual/anuala, realizate in cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.

(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, in alte cazuri decat asocierea cu o persoana juridica, va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat.

(7) *** Abrogat.

(8) *** Abrogat.

(9) Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IV^1, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net anual.

(10) Impozitul retinut de persoana juridica in contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica romana care nu genereaza o persoana juridica, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului, determinat conform metodologiei stabilite in legislatia privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor, revine persoanei juridice romane.

Sursa: DGFP Valcea, Blogul Specialistului0

Add a Comment